Ceremonia

Przysięga małżeńska – najważniejsza chwila w dniu ślubu

Wypowiadane w dniu ślubu słowa przysięgi małżeńskiej są najważniejszą deklaracją w życiu człowieka. Wiąże ona dwoje ludzi nierozerwalnym węzłem małżeńskim na całe życie, dlatego też nutka stresu w trakcie wypowiadania słów przysięgi jest zupełnie normalną rzeczą.

Słowa przysięgi małżeńskiej wypowiadane w Kościele różnią się od tej wypowiadanej w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli przygotowujesz się do ślubu i boisz się pomyłki w trakcie składania przysięgi, przeczytaj poniższy artykuł.

Przysięga małżeńska

Jak wygląda przysięga małżeńska w Kościele?

Ślub zawierany w Kościele jest nieco dłuższy od ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego ze względu na wszelkie obrządki liturgiczne. Kulminacyjnym momentem jest podejście młodej pary do ołtarza i wypowiedzenie słów przysięgi małżeńskiej.

Słów przysięgi nie musimy uczyć się na pamięć – każde słowo jest bowiem podawane przez kapłana, który udziela ślubu. Dobrze jest jednak wcześniej zapoznać się z tekstem przysięgi i samym przebiegiem ślubu, tym bardziej jeżeli fakt wypowiadania tej jakże ważnej deklaracji jest dla nas stresujący. Wszakże delikatne pomyłki i wpadki ślubne nie są niczym strasznym, mogą nawet w fajny sposób rozluźnić napiętą atmosferę.

Nadchodzi moment składania przysięgi małżeńskiej… co robić?

…wziąć głęboki oddech i w drogę! W końcu to na to czekaliśmy całe życie. Świadomie zgłosiliśmy chęć zawarcia małżeństwa, a teraz nadszedł moment kulminacyjny, który będzie dopełnieniem wzajemnej miłości, a za razem początkiem nowego życia.

Ksiądz udzielający ślubu może delikatnymi gestami w trakcie mszy pokierować młodą parę kiedy mają podejść do ołtarza, nie ma więc powodu by obawiać się, że ten moment zostanie przegapiony.

Elementem przysięgi małżeńskiej są również zadawane przez kapłana trzy pytania, które dotyczą:

  • dobrowolności zawierania związku małżeńskiego, (tzn. czy para młoda chce dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński),
  • obowiązku wytrwania w małżeństwie, (tzn. czy para młoda chce wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli do końca życia),
  • przyjęcia i wychowania potomstwa, (tzn. czy para młoda chce z miłością przyjąć i wychować w wierze katolickiej potomstwo, którym ich Bóg obdarzy).

Na każde pytanie państwo młodzi odpowiadają jednogłośnie słowem „chcemy”. Następnie para młoda ma chwilę oddechu, ponieważ następuje odśpiewanie hymnu do Ducha Świętego. Po zakończonej pieśni nadchodzi moment składania przysięgi małżeńskiej.

Zobacz teżCzytania i psalmy na ślub – które są najpiękniejsze? Sprawdź, które warto wybrać

Ksiądz wygłasza w tym czasie mowę o tym, że skoro para młoda zamierza zawrzeć sakramentalny związek małżeński, ma podać sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzać za nim słowa przysięgi małżeńskiej.

Gdy ksiądz oplecie stułą dłonie pary młodej, następuje zawarcie przysięgi, której słowa jako pierwszy wypowiada pan młody. Tekst przysięgi jest niezmienny od wielu lat i brzmi on następująco:

Ja (imię pana młodego/imię panny młodej) biorę Ciebie (imię panny młodej/imię pana młodego) za żonę/za męża, i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

Słowa przysięgi małżeńskiej

W drugiej kolejności przysięgę małżeńską, za księdzem powtarza panna młoda. Na znak zawartego małżeństwa ksiądz wygłasza słowa:

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

Od tej chwili para młoda jest już oficjalnie małżeństwem, a pani młoda, obecnie żona, wedle wcześniejszych ustaleń, może już przedstawiać się z użyciem nazwiska męża.

Kolejną czynnością jest przypieczętowanie świeżo zawartego małżeństwa poprzez nałożenie obrączek. Tu także wypowiadana jest deklaracja miłości i wierności, składana przez młodą parę. Po pobłogosławieniu i poświęceniu przez księdza obrączek, jako pierwszy obrączkę do ręki bierze pan młody i nakłada ją na palec serdeczny swojej żony. Towarzyszą temu słowa:

(Imię żony/męża) przyjmij tę obrączkę, jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Słowa wypowiadane podczas nakładania obrączki

Następnie obrączkę nakłada mężowi żona. Po nałożeniu obrączek państwo młodzi mogą wrócić na swoje miejsca w kościele i zacząć cieszyć się świeżo zawartym sakramentem małżeństwa.

Słowa przysięgi małżeńskiej w Urzędzie Stanu Cywilnego

Ślub w USC jest stosunkowo krótki i trwa około 15-20 minut. Tak jak w przypadku ślubu kościelnego, tak i podczas ślubu w USC, najważniejszym momentem jest przysięga małżeńska. Jej tekst Państwo Młodzi wypowiadają pod przewodnictwem urzędnika. Tu również słowa przysięgi małżeńskiej jako pierwszy wypowiada pan młody, po nim zaś panna młoda:

„Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię panny młodej/pana młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Słowa przysięgi ślubnej wypowiadane w Urzędzie Stanu Cywilnego

Zwieńczeniem i za razem potwierdzeniem zawartego małżeństwa są słowa pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, który stwierdza, iż wobec zgodnego oświadczenia obu małżonków złożonego w obecności świadków, związek małżeński został zawarty zgodnie z przepisami.

Zobacz teżIle kosztuje ślub cywilny? Organizacja ceremonii w urzędzie

Symbolem zawarcia małżeństwa w USC jest również wzajemne nałożenie obrączek przez małżonków. Tu również jako pierwszy czyni to pan młody. Po nałożeniu obrączek państwo młodzi w świetle prawa cywilnego stają się małżeństwem. Ostatnią czynnością w trakcie ślubu cywilnego jest podpisanie aktu małżeństwa przez urzędnika, parę młodą oraz świadków. W tym czasie urzędnik zadaje również pytanie o to, jakie nazwisko od chwili obecnej będzie nosić panna młoda.

Ślub konkordatowy

Popularnym rozwiązaniem jest zawieranie ślubu konkordatowego – w tym przypadku para młoda zawiera tylko ślub w kościele, bez wcześniejszego ślubu cywilnego. Aby to było możliwe, przyszłych małżonków czeka wizyta w USC, w celu sporządzenia zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Zaświadczenie obecnie ma półroczną ważność i w tym czasie musi zostać zawarty związek małżeński.