Organizacja

Czytania i psalmy na ślub – które są najpiękniejsze? Sprawdź, które warto wybrać

Ślub kościelny jest niezwykle wzruszającą i podniosłą uroczystością, a towarzyszą mu czytania na ślub oraz psalmy. Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Para młoda będzie je z pewnością pamiętała do końca swojego życia. Na tę okazję Kościół przygotował specjalne czytania mszalne, podkreślające piękno drogi małżeńskiej.

Czytania i psalmy na ślub

Nie wszystkie osoby planujące swój ślub kościelny zdaje sobie sprawę z tego, że decyzja o tym jakie pieśni będą wykonywane przez organistę oraz jakie czytanie będzie skierowane do zgromadzonych osób, może zostać podjęta przez przyszłe małżeństwo. Dzięki temu, ceremonia ślubu zostanie „spersonalizowana”, a młodzi będą mogli wybrać swoje ulubione fragmenty, które będą idealnie pasowały do ich związku.

Personalizacja uroczystości, czyli czytania na ślub

Niektóre młody pary chcą podkreślić jeszcze bardziej charakter uroczystości i nadać jej osobistego wymiaru. Jest to najważniejszy dzień w ich życiu i chcą, żeby był całkowicie wyjątkowy, samodzielnie wybierając czytania na ślub i psalmy. Młodzi powinni odpowiednio wcześniej uprzedzić o tym księdza, gdyż on także musi przygotować się do uroczystości.

Teksty liturgiczne mogą zostać przeczytane przez świadków, rodzinę czy przyjaciół. W ten sposób słowa wypowiadane do nowożeńców będą miały jeszcze wyższą wartość.

Jakie czytania na ślub wybrać?

Przyszli małżonkowie powinni podjąć decyzję dotyczącą wyboru czytania oraz psalmów na ślub według wytycznych kościoła. Pierwsze czytanie na ślubie musi pochodzić ze Starego Testamentu, natomiast drugie z Nowego Testamentu. Do wyboru jest parę czytań specjalnie do tego przeznaczonych.

Pierwsze czytanie na ślub ze Starego Testamentu można wybierać spośród poniższych:

 1. Dobra żona
 2. Przymierze
 3. Modlitwa Tobiasza i Sary
 4. Rebeka
 5. Tobiasz
 6. Pieśń na pieśniami
 7. Stworzenie kobiety
 8. Stworzenie mężczyzny i niewiasty
 9. Gody baranka (w okresie Wielkanocnym)

Czytanie na ślub z Nowego Testamentu:

 1. Miłość małżeńska
 2. Miłość Boża
 3. Ciało Człowieka
 4. Życie chrześcijanina
 5. Bóg nas umiłował
 6. Życie według przykazań
 7. Nauki do żony i męża
 8. Miłość małżeńska krótsze
 9. Droga małżonków do świętości
 10. Hymn do miłości

Śpiew na ślub

Istotnym elementem całej uroczystości jest także aklamacja, czyli śpiew wykonany przed Ewangelią. Przyszli małżonkowie mogą wybrać spośród:

 1. Bóg w nas mieszka
 2. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu
 3. Bóg jest miłością
 4. Kto miłuje Boga, narodził się z Boga

Zobacz teżOprawa muzyczna ślubu – jakie pieśni ślubne wybrać?

Ewangelia na uroczystość

Na sam koniec młodzi powinni zadecydować o rodzaju tekstu Ewangelii, jaki ma być odczytany w trakcie wydarzenia. Do wyboru są poniższe czytania:

 1. Miłość Chrystusowa
 2. Przykazanie miłości
 3. Jedność małżonków
 4. Wesele w Kanie Galilejskiej
 5. 8 Błogosławieństw
 6. Sól ziemi
 7. Zjednoczenie małżonków
 8. Największe przykazanie
 9. Nierozerwalność małżeńska
 10. Trwałość małżeńska

Wszystkie powyższe czytania liturgicznie obejmują tematykę miłości oraz wspólnego życia małżonków, a więc idealnie pasują do ślubu kościelnego. Najchętniej wybieranym czytaniem na ślub jest Hymn o miłości z 1. Listu do Koryntian, rozdział 13, wersety 408. Jest to opis doskonałej miłości łączącej ludzi i Boga, ale także małżonków. Psalm na ślub można wybrać również samemu, ale musi on być dobrany do pierwszego czytania.

O czym powinni pamiętać narzeczeni?

Narzeczeni mogą wybrać osoby, które dokonają czytania na ślubie, czy zaśpiewają psalm. Mogą to być członkowie rodziny, ale także przyjaciele, panuje w tej kwestii dowolność. Warto wybrać osobę, która czuje się na siłach, by wystąpić przed innymi gośćmi. Wybranej osobie należy wcześniej pokazać wybrany już tekst. Jeszcze przed ślubem powinno się pamiętać o zaznaczeniu czytań w lekcjonarzu albo wydrukowanie tekstów.

Zobacz teżBłogosławieństwo pary młodej – jak powinno przebiegać?

Warto mieć na uwadze, iż Słowo czytane w trakcie Liturgii powinno być odczytane w sposób godny, kartka nie powinna być więc pogięta. Co ważne, ksiądz proboszcz albo przewodniczący Liturgii kapłan czy ceremoniarz musi mieć świadomość o tym, które osoby podejdą do czytań. Wcześniej z księdzem powinny być ustalone gesty, jakie powinna wykonać osoba czytająca czy śpiewająca.

Psalm na ślubie powinien być wykonywany z ambony, natomiast werset aklamacji Alleluja nie może być wykonywany na ambonie, gdyż jest on śpiewem ludu, a nie czytaniem. Jeśli uroczystości ma towarzyszyć tylko jedno czytanie na ślubie, wówczas dobrze, jeśli będzie ono pochodzić z Nowego Testamentu.

Najpiękniejsze i najczęściej wybierane psalmy na ślub

Istnieje bogaty wybór psalmów kościelnych, dlatego decyzja wcale nie jest łatwa. Należy jedynie mieć na uwadze, iż psalm na ślubie powinien mieć charakter pochwalny, błagalny lub dziękczynny. Psalmy dopasowywane są również do danych czytań.

 1. Czytanie „Modlitwa Tobiasza i Sary” oraz psalm „Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy”,
 2. Czytanie „Stworzenie kobiety i mężczyzny” oraz psalm „Pełna jest ziemia łaskawości Pana”,
 3. Czytanie „Pieśń nad pieśniami” oraz psalm „Błogosławiony, kto się boi Pana”,
 4. Czytanie „Ustanowienie małżeństwa” oraz psalm „Niech imię Pana będzie pochwalone”,
 5. Czytanie „Stworzenie kobiety” oraz psalm „Niech imię Pana będzie pochwalone”,
 6. Czytanie „Małżeństwo Izaaka i Rebeki” oraz psalm „Nasz Pan jest dobry dla wszystkich swych dzieci”.
 7. Czytanie „Dobra żona” oraz psalm „Przez całe życie będę sławił Pana”,
 8. Czytanie „Przymierze” oraz psalm „Radość znajduję w Pańskich przykazaniach”.

Dla par chcących zawrzeć sakrament małżeństwa, czytania ślubne oraz psalmy są szczególnie ważne. Dobrze jest poświęcić trochę czasu, aby podjąć przemyślaną decyzję dotyczącą ich wyboru. Czytania na ślub i psalm na ślubie dodadzą ceremonii osobistego charakteru, a uroczystość będzie miała piękną oprawę.

Pieśń nad pieśniami

Oto ukochany mój! Oto On! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty.

Miły mój odzywa się i mówi do mnie: „Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja i pójdź! Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku”.

Mój miły należy do mnie, a ja do niego. On mi powiedział: „Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań, żar jej to żar ognia, płomień Pana.

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.
Oto słowo Boże.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

Oto słowo Boże.

Czytanie z Księgi Syracydesa

Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju. Dobra żona, to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dodana tym, którzy się boją Pana.

Wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie. Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. Dar Pana, żona spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie znajdziesz nic na zamianę.

Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej. Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu.

Oto słowo Boże.

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam: uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”.

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Oto słowo Boże.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas.

Poddani bądźcie sobie wzajemnie w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła: On, Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim.

Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby sam stawił przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.

Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.

Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niech się odnosi ze czcią do swego męża.

Oto słowo Boże.

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

Umiłowani: Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali pozyskani dla wiary bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga.

Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia.

Podobnie, mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.

Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

Oto słowo Boże.

Czytanie z Księgi Tobiasza

Gdy Raguel prosił Tobiasza, aby usiadł do obiadu, rzekł Tobiasz: „Ja tu dziś jeść ani pić nie będę, aż zgodzisz się na moją prośbę i obiecasz dać mi za żonę Sarę, twoją córkę”.

A gdy Raguel ociągał się i nie dawał żadnej odpowiedzi proszącemu, rzekł mu anioł: „Nie bój się dać jej Tobiaszowi, bo właśnie jemu, bojącemu się Boga, ma się dostać za żonę twoja córka, i dlatego nikt inny nie mógł jej mieć”.

Rzekł więc Raguel: „Nie wątpię, że Bóg dopuścił przed swe oczy modlitwy i łzy moje. I wierzę, że dlatego sprawił to, że przyszliście do mnie, żeby się Sara złączyła z rodem swym według zakonu Mojżeszowego, a teraz nie wątp, że ją dam tobie”.

I ująwszy prawą rękę swojej córki, podał ją w prawą rękę Tobiasza mówiąc: „Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba niech będzie z wami, i niech On was złączy, i niech wypełni błogosławieństwo swoje nad wami”.

I wziąwszy kartę, uczynił zapis małżeństwa. A potem ucztowali, błogosławiąc Boga.

Oto słowo Boże.

Najbliżsi dokonując czytania z pewnością wzruszą się podczas ślubu. Kościół ma przygotowaną liturgię na każdy dzień w roku, można więc dobrać najlepsze dla siebie czytania i psalm na tą uroczystość.