slubnoweselna.pl

Blog tematyczny o ślubie i weselu

Ślub

Co jest potrzebne do ślubu cywilnego?

Co jest potrzebne do ślubu cywilnego?

W życiu zakochanych w sobie ludzi często przychodzi taka chwila, gdy zaczynają rozważać zalegalizowanie swojego związku. Stanowić to dla nich będzie nie tylko scementowanie miłości, lecz przede wszystkim ułatwienie wielu spraw formalnych i urzędowych w życiu codziennym. Zanim jednak weźmie się ślub, bardzo ważne jest to, aby dokładnie dowiedzieć się, jakie dokumenty trzeba przedstawić. Jak się okazuje, do wzięcia ślubu cywilnego trzeba ich dość sporo.

Kto może wziąć ślub cywilny?

Zanim jednak przejdzie się do tego, co jest potrzebne do ślubu cywilnego, w pierwszej kolejności dowiedzieć się trzeba, kto tak właściwie taki ślub może wziąć. Czy są w tym zakresie jakieś ograniczenia, o których trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem planowania przygotowywania odpowiednich dokumentów?
Jak się okazuje, istnieje szereg wytycznych, kto może udać się do urzędu zawrzeć związek małżeński. Przede wszystkim muszą to być osoby pełnoletnie. Co więcej, nie mogą one być w związku małżeńskim, a także nie mogą być ze sobą spokrewnione w prostej linii. Oczywiście niedopuszczalne jest spowinowacenie.
Istnieją pewne przypadki, gdy zawarcie związku małżeńskiego jest możliwe, lecz jedynie po wcześniejszej zgodzie sądu. Mowa tu jest o osobach niepełnoletnich, które jednak ukończyły 16 lat. Oprócz tego wyrok sądu wymagany jest w przypadku osób dotkniętych chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym.

Ślub cywilny dokumenty — o czym trzeba pamiętać?

Jeśli spełnia się wszystkie powyższe wytyczne i nic nie stoi na przeszkodzie, aby dwie osoby zawarły związek małżeński, należy teraz przejść do najważniejszej sprawy, czyli analizy potrzebnych dokumentów. Co zatem będzie wymagane, aby udać się do urzędu stanu cywilnego i wziąć ślub?
Na samym początku wiedzieć trzeba, że co najmniej miesiąc i jeden dzień przed dniem zawarcia związku małżeńskiego należy udać się do urzędu stanu cywilnego, aby spełnić kilka formalności. Podstawową sprawą jest podpisanie oświadczenia potwierdzającego brak jakichkolwiek przeszkód do zawarcia małżeństwa. Kolejnym ważnym dokumentem jest potwierdzenie opłacenia kosztów urzędowych, a także wybranie nazwiska, które obie strony będą miały po zawarciu małżeństwa.
Oczywiście na tym potrzebne dokumenty się nie kończą. Około 30 minut przed ceremonią należy przedstawić urzędnikowi kilka dokumentów. Przede wszystkim panna i kawaler muszą mieć ze sobą swoje dowody osobiste. Dodatkowo należy mieć skrócony akt urodzenia. Jeśli któraś ze stron jest po rozwodzie, musi dodatkowo posiadać skrócony odpis aktu małżeństwa, a także odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód. A przypadku wdów lub wdowców konieczny jest także skrócony akt zgonu małżonka.
Ostatnio dość często spotykaną sytuacją jest zawieranie małżeństwa z obcokrajowcem. W tym wypadku musi on mieć ze sobą paszport, przetłumaczony na język polski akt urodzenia, a także specjalne zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa.
Jeśli tylko wszystkie powyższe dokumenty zostaną dostarczone, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby zawrzeć związek małżeński.

Udostępnij